Projekty

Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace
   
   
Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvoriť novú vedeckú výskumnú spoluprácu v oblasti erózie pôdy, transportu sedimentov a ich akumulácie vo vodných nádržiach, ktoré sú ohrozené zanášaním v dôsledku erózie a procesu transportu pôdnych častíc z povodia vodnej nádrže. Tieto procesy spôsobujú každoročne stratu kapacity 0,5% na celom svete. Projekt bude zameraný na výmenu a spojenie skúseností a znalostí z oblasti dvoch základných procesov zanášania vodnej nádrže Univerzita v Algarve a Slovenská poľnohospodárska univerzita
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0