Projekty

Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikace projektu:
Projekt č. 026SPU-4/2016
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:09. 06. 2015
Datum ukončení projektu:09. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0