Projekty

Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikácia projektu:Projekt č. 026SPU-4/2016
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:09. 06. 2015
Dátum ukončenia projektu:09. 06. 2015
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0