Projekty

Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Je známe, že environmentálny stres je jedným z hlavných faktorov, ktoré menia parametre homeostázy ľudí a zvierat. Mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v potravinách a krmivách, patria do skupiny prírodných toxínov, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí a zvierat. Fuzáriovými toxínmi indukovaný bunkový stres môže byť príčinou alterácií v endokrinnej a intracelulárnej odozve reprodukčného systému a intestinálneho traktu. Cieľom projektu bude skúmanie vplyvu fuzáriových toxínov na ovariálne a intestinálne funkcie ošípaných so zameraním sa na sekrečnú aktivitu buniek, proliferáciu a apoptózu cez intracelulárne regulátory bunkového cyklu. Z dôvodu výskytu mykotoxínov v potravinách a krmivách je potrebné určenie toxického účinku za účelom stanovenia zdravotného rizika.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-FR-2015-0043
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0