Projekty

Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Metropolizácia značne transformuje charakteristiky životného štýlu a vzťahy v priestore. Mení najmä vzťahy medzi poľnohospodármi, ktorí hospodária v týchto metropolitných územiach, a spotrebiteľmi. Prebiehajúca metropolizácia prináša aj zvýšenie počtu konzumentov poľnohospodáskych produktov, diverzifikáciu dopytu a zvýšenie kúpnej sily. Zmena spotrebiteľských preferencií následne vyvoláva zmenu štruktúry výroby. Navrhovaný výskumný projekt bude zameraný na skúmanie vplyvu metropolizácie na poľnohospodárske podniky, pričom budú porovnané vybrané francúzske mestá s hlavným mestom Slovenska Bratislavou. Cieľom navrhovaného mobilitného projektu je tvorba metodiky pre spomenutý navrhovaný výskumný projekt a jej otestovanie v podmienkach Slovenska a Francúzska.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
15. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0