Projekty

Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Realizáciou projektu sa dosiahne cieľový stav, v ktorom bude na základe analýzy aktuálnych procesov interných grantov na univerzite, ako aj procesov podávania projektov v rámci výziev grantových agentúr a modulu na evidenciu projektov, rozšírená evidencia na komplexné spracovanie životného cyklu projektov na univerzite. Sekundárnym cieľom bude zapojenie študentov do tvorby výskumných projektov. Dôležitou úlohou bude vyriešenie prepojenia s univerzitným informačným systémom, aby sa odstránilo duplicitné vkladanie základných informácií, ale zároveň aby sa aj sprehladnil systém na vnútornú evalváciu aktivít zamestnancov. Systém bude prepojený aj na centrálny register zamestnancov.
Druh projektu:
Rozvojový projekt IT ()
Pracoviště:
Centrum informačných technológií (FEM)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0