Projekty

Význam spoločenskej inovácie pri zvyšovaní kvality života v krajinách V-4

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:• participation in conference (at least two persons) and promotion of the conference in partner country, • dissemination of the results of the project, • providing at least one expert to carry the publication in one of the topics of the project is dealing with, and at least one lecturer at conference.
Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:14. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0

Zoznam podprojektov

Nasledujúca tabuľka obsahuje podprojekty projektu Význam spoločenskej inovácie pri zvyšovaní kvality života v krajinách V-4.

IdentifikáciaNázov podprojektuStav projektuGarant projektu
The development of CSR in non-metropolitan regions in V4doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý