Projekty

Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hlavným cieľom je overiť či inhibičný účinok flavonoidov na adipogenézu závisí od stupňa metabolického ochorenia a či z dlhodobého hľadiska má inhibícia adipogenézy pozitívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva ako aj celého organizmu. Budeme študovať úlohu oxidačného stresu v mechanizmoch pôsobenia flavonoidov mykotoxínov na tukové tkanivo z hľadiska regulácie metabolizmu glukózy a lipidov inzulínovou kaskádou.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
15/0229
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
vedúci riešiteľ projektu za SPU
Ing. Zuzana Brúnaiová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.riešiteľ
Ing. Ivana Speváková, PhD.
riešiteľ
Ing. Katarína Tokárová, PhD.riešiteľ