Projekty

Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie projektu zahŕňa výskum, dizajnovanie a návrh funkčnej potraviny pripravenej nového typu s použitím nekonvenčných a marginálnych rastlinných druhov, ako sú pseudocereálie a drobné lesné ovocie. Chemické a biochemické analýzy budú zamerané na stanovenie obsahu alergénnych agens vo vzťahu k celiakii, obsahu polyfenolov, vybraných vitamínov, antioxidačnej aktivity, stanovenie obsahu makroživín, selénu a ďalších esenciálnych stopových prvkov. Riešením projektu sa získajú originálne nové poznatky o nízkoenergetických funkčných potravinách nového typu vhodných pre ľudí ohrozených nadváhou či trpiacich obezitou, ale súčasne aj vhodných pre celiakov, ktoré budú mať nielen dostatočnú nutričnú hodnotu, ale aj zdraviu prospešný charakter.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-15-0275
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0