Projekty

Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor

Garant: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ziskovosť a udržateľnosť agropotravinárskeho sektora ovplyvňuje mnoho faktorov, vrátane trhových signálov ako sú ceny vstupov a výstupov, rovnako ako politické a podnikateľské prostredie. Hlavným cieľom predkladaného projektu je komplexná analýza skutočného a potenciálneho vplyvu troch kľúčových faktorov, ktorými sú i) finančné trhy; ii) politiky a iii) vzťahy v dodávateľskom reťazci, a to na stabilitu, ekonomickú efektívnosť a udržateľnosť agropotravinárskeho sektora.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:APVV-15-0552
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
výskum
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
výskum
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.výskum
výskum
výskum
výskum
Ing. Martin Jamrich, PhD.
výskum
výskum
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
výskum
výskum
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
výskum