Projekty

Udržateľnosť malých a rodinných fariem

Garant: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:2016-1-SK01-KA203-022611
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.Koordinátor
Ing. Dušan DobákExpert
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.Expert
Ing. Ivana Váryová, PhD.Expert
Ing. Mária Borbélyová, PhD.Administratíva
Mgr. Petra HargašováAdministratíva