Projekty

Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom Stredomorí

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:15. 10. 2015
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Veronika Hrdá, PhD.Expert
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKoordinátorka
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.Expert