Projekty

Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie projektu zahŕňa analýzu vybraných pseudocereálií a minoritných druhov ovocia, ako aj analýzu rôznych modifikácií funkčnej potraviny nového typu dizajnovanej pre osobitné výživové účely (prevencia proti obezite, cukrovke, kardiovaskulárnym a onkologickým ochoreniam) pripravenú s použitím skúmaných surovín. Riešením projektu sa získajú nové poznatky o funkčných potravinách nového typu vhodných pre bežnú konzumáciu, ale aj o potravinách vhodných pre celiakov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0139/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0