Projects

Navigation algorithms in autonomous mobile robots control in plant production

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V projekte sa chceme zaoberať problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Na dosiahnutie uvedeného cieľa použijeme viac typov moderných snímačov fyzikálnych veličín s čo najefektívnejšou konfiguráciou. Údaje z jednotlivých snímačov budú konfrontované, korigované a následne filtrované efektívnymi algoritmami digitálnej filtrácie dát. Celý systém bude riadený viacerými mikrokontrolérmi a signálovými procesormi.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project identification:
1/0804/17
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 01. 2017
Project close date:
30. 12. 2019
Number of workers in the project:
9
Number of official workers in the project:0