Projekty

Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov

Garant: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je analyzovať dopad zriaďovania SsÚ na efektívnosť výkonu služieb,prostredníctvom ukazovateľov technickej efektívnosti ako ukazovateľa celkovej efektívnosti,efektívnosti z rozsahu ako ukazovateľa optimálneho rozsahu úradu pre dosahovanie maximálnej produktivity,efektívnosti z veľkosti ako ukazovateľa potenciálu pri spájaní obcí a optimálnej priestorovej alokácie úradov ako potenciálu zlepšenia efektívnosti z pohľadu obsluhovanej populácie.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikace projektu:
1/0190/17
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
7
Počet výsledků na projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Ing. Mária Tárníková, PhD.Riešiteľka
Riešiteľka
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Riešiteľka
Riešiteľka
Ing. Kristína Mandalová, PhD.Riešiteľka