Projekty

Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je inovovať a realizovať výučbu vybraných technických predmetov formou kombinovaného vzdelávania, to znamená, že časť kurzu sa odučí kontaktne a časť kurzu elektronicky.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0