Projekty

Regional circular economy models and best available technologies for biological streams

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt BIOREGIO je zameraný na rozvoj a zlepšovanie regionálnych politík prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na cirkulárnu ekonomiku týkajúcu sa biologických materiálov. Dlhodobým účelom tohto zlepšovania je podporiť zelený rast uzatváraním slučiek biologických materiálov. Projekt prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi prenesie poznatky o modeloch cirkulárnej ekonomiky a najlepších dostupných technológií pre biologické materiály. Biologickými materiálmi sú: potravinársky odpad, biologický odpad, komunálny a priemyselný kal a poľnohospodárske zvyšky. Partneri sa budú spoločne s ostatnými aktérmi deliť o znalosti získané z najlepších aktivít v regiónoch a z modelov manažmentu. Projekt zlepší výkon regionálnych rozvojových politík.
Druh projektu:Interreg ()
Pracoviště:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0