Projekty

Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt BIOREGIO je zameraný na rozvoj a zlepšovanie regionálnych politík prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na cirkulárnu ekonomiku týkajúcu sa biologických materiálov. Dlhodobým účelom tohto zlepšovania je podporiť zelený rast uzatváraním slučiek biologických materiálov. Projekt prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi prenesie poznatky o modeloch cirkulárnej ekonomiky a najlepších dostupných technológií pre biologické materiály. Biologickými materiálmi sú: potravinársky odpad, biologický odpad, komunálny a priemyselný kal a poľnohospodárske zvyšky. Partneri sa budú spoločne s ostatnými aktérmi deliť o znalosti získané z najlepších aktivít v regiónoch a z modelov manažmentu. Projekt zlepší výkon regionálnych rozvojových politík.
Druh projektu:
Interreg Europe ()
Pracovisko:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.projektový manažér
administrátor a odborný spolupracovník
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.riešiteľ
riešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
riešiteľ
Ing. Martin Mariš, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ