Projekty

Živočíšne genetické zdroje in situ a ex situ

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kryokonzervovanie biologického materiálu v podmienkach ex situ niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita zmrazených/rozmrazených spermií, embryí alebo kmeňových buniek hospodárskych zvierat. Cieľom tohto projektu je ďalej stimulovať súčasné výskumné aktivity a posilniť spoluprácu slovenského a srbského partnera zo zodpovedajúcich inštitúcií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Novi Sad pomocou mobilít v oblasti živočíšnych genetických zdrojov. Získanie tohto projektu by bolo veľkým prínosom aj pre srbského partnera zvýšením pravdepodobnosti úspešného a kvalitného vyriešenia v súčasnosti prebiehajúceho projektu zameraného na živočíšne genetické zdroje.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:APVV SK-SRB-16-0005
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0