Projekty

Etnicka migrácia a štrukturálne zmeny na vidieku -- prípradová štúdia migrácie Slovákov z Vojvodiny

Garant: Ing. Ivan Takáč, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá etnickou migráciou vidieckej populácie, ktorá doposiaľ nebola významnejšie skúmaná v literárnych zdrojoch týkajúcich sa demografických a štrukturálnych zmien vo vidieckych oblastiach. Projekt sa sústreďuje na migráciu slovenskej národnostnej menšiny, s celkovým cieľom preskúmať dôsledky migračných trendov a to nielen z hľadiska vyľudňovania vidieckych oblastí v Srbsku, ale aj v súvislosti s dopadom na vývoj trhu s pozemkami, dopadom na vývoj miestneho trhu práce a štruktúru vidieckeho hospodárstva.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra európskych politík (FEŠRR), Katedra práva (FEŠRR)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
30. 06. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0