Projekty

Úpravy rastlín pre účely tvorby interferujúcej RNA

Garant: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Základné informácie
      Výsledky
   
Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Metódy využívania obranných mechanizmov rastlín alebo modifikujúcich metabolizmus rastlín prostredníctvom procesu RNA interferencie predstavujú značný vedecký potenciál. Molekuly interferujúcej RNA môže byť aplikované pre zlepšenie kvality rastlín pri súčasnom zvyšovaní úrovne prospešných živín a pre zlepšenie produktivity rastlín tým, že potláča nežiaduce vlastnosti. Projekt zahŕňa: skúmanie špecifickosti vybraných miRNA a ich dopad na cieľové a necieľové sekvencie; rozvíjanie zásad pre hodnotenie a riadenia rizík, ktoré sa týkajú konkrétnych účinkov miRNA na potraviny, krmivá a životné prostredie a pochopenie spôsobov prenosu, príjmu, systémového šírenie a degradácii miRNA.
Druh projektu:
COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
COST Action CA 15223
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
27. 10. 2016
Dátum ukončenia projektu:
26. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
1