Projekty

Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa

Garant: Ing. Juraj Medo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj metódy zelenej syntézy zahŕňa prípravu a úplnú charakterizáciu extraktov rastlín a húb, kinetické štúdie (miera tvorby, stabilita) a charakterizáciu nanočastíc. Hlavným cieľom projektu je posúdiť možnosti biologickej syntézy nanočastíc s využitím extraktov rastlín a entomopatogénnych húb a zároveň otestovať biologickú aktivitu syntetizovaných nanočastíc proti významným živočíšnym škodcom a hubovým chorobám lesných porastov.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-16-0117
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0