Projekty

Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.

Garant: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Základní informace
         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je skúmanie socio-ekonomických a kvalitatívnch faktorov vplývajúcich na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. Naplnenie hlavného cieľa si pritom vyžiada splnenie celkovo desiatich čiastkových cieľov. Výber metodiky projektu bude vychádzať tak z cieľov projektu, ako i laboratórneho vybavenia riešiteľského pracoviska. Navrhovaný projekt má prínos predovšetkým pre odberateľov výskumu, mliekarenský priemysel, farmárov, veterinárov, obchodné reťazce, ale možno hovoriť i o jeho celospoločenskom význame.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra marketingu a obchodu (FEM), Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-16-0244
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
33
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Riešiteľ
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Riešiteľ
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Riešiteľ
Ing. Johana Paluchová, PhD.
Riešiteľ