Projekty

Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikace projektu:
APVV-16-0321
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Eva Bieleková, PhD.riešiteľ
hlavný riešiteľ
riešiteľ
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.riešiteľ
riešiteľ