Projekty

Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:APVV-16-0321
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Bieleková, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.hlavný riešiteľ
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.riešiteľ
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.riešiteľ