Projekty

Rozvoj profesních kompetencí pracovníků v odborném vzdělávání

Garant: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov ()
Pracoviště:Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikace projektu:Erasmus+ KA102
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 09. 2017
Datum ukončení projektu:30. 08. 2019
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.Koordinátorka
Ing. Jana Gálová, PhD.Administratíva