Projekty

Rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov v odbornom vzdelávaní

Garant: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov ()
Pracovisko:Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikácia projektu:Erasmus+ KA102
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.Koordinátorka
Ing. Jana Gálová, PhD.Administratíva