Projekty

Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Riešitelia projektu si dávajú za cieľ inovovať navrhovanú koncepciu širšej implementácie evzdelávania do výučbového procesu z uplynulých rokov a navrhnúť moderný systém vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite s dôrazom na zabezpečenie kvality vzdelávania. Predpokladom pre úspech tohto strategického cieľa bude vybudovanie celouniverzitného evzdelávacieho portálu na báze LMS Moodle 2.1 (nová verzia Moodle) s úpravou grafického prostredia a zabezpečením čo najväčšej kompatibility pri prenose kurzov zo starých verzií fakultných inštalácií Moodle do nového portálu.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikace projektu:
005SPU-4/2014
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
13. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0