Projekty

Central European Initiative on Agricultural Land Protection

Garant: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Jean Monet ()
Pracoviště:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Identifikace projektu:586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 09. 2017
Datum ukončení projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0