Projekty

Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vývoj optických metód pre meranie štruktúrnych vlastností biologických materiálov
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra fyziky (TF)
Identifikace projektu:VEGA 1/7695/20
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2000
Datum ukončení projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0