Projekty

MADE IN DANUBE - TRANSNATIONAL COOPERATION TO TRANSFORM KNOWLEDGE INTO MARKETABLE PRODUCTS AND SERVICES FOR THE DANUBIAN SUSTAINABLE SOCIETY OF TOMORROW

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Made in Danube zlepšuje podmienky spolupráce vytvorením otvorených inovačných nástrojov, ktoré budú zodpovedať potrebám spoločností s odbornými znalosťami výskumných organizácií; Integráciou troch existujúcich regionálnych iniciatív: (1) Inteligentné a inovatívne presné poľnohospodárstvo (Nitra, Slovensko); (2) Kompetenčné centrum v sektore dreva (Vukovar, Chorvátsko), (3) Biopalivo (Novi Sad, Srbsko). Made in Danube bude ďalej rozvíjať nástroje a budovať 15 udržateľných inovačných partnerstiev založených na bioekonómii zahŕňajúcich 40 regionálnych spoločností.
Druh projektu:
Interreg Danube Transnational Programme ()
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikace projektu:
DTP1-072-1.1
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
projektový manažér a metodický riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
administrátor
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.riešiteľ
metodický riešiteľ
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
metodický riešiteľ
JUDr. Helena Hromádková, PhD.
administratívny spolupracovník
Ing. Miroslav Macák, PhD.riešiteľ


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt MADE IN DANUBE - TRANSNATIONAL COOPERATION TO TRANSFORM KNOWLEDGE INTO MARKETABLE PRODUCTS AND SERVICES FOR THE DANUBIAN SUSTAINABLE SOCIETY OF TOMORROW (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
818351doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý