Projekty

MADE IN DANUBE

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Made in Danube zlepšuje podmienky spolupráce vytvorením otvorených inovačných nástrojov, ktoré budú zodpovedať potrebám spoločností s odbornými znalosťami výskumných organizácií; Integráciou troch existujúcich regionálnych iniciatív: (1) Inteligentné a inovatívne presné poľnohospodárstvo (Nitra, Slovensko); (2) Kompetenčné centrum v sektore dreva (Vukovar, Chorvátsko), (3) Biopalivo (Novi Sad, Srbsko). Made in Danube bude ďalej rozvíjať nástroje a budovať 15 udržateľných inovačných partnerstiev založených na bioekonómii zahŕňajúcich 40 regionálnych spoločností.
Druh projektu:Interreg Danube Transnational Programme ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikácia projektu:DTP1-072-1.1
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.projektový manažér a metodický riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.riešiteľ
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.riešiteľ
Mgr. Martin Valach, PhD.administrátor
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.metodický riešiteľ
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.metodický riešiteľ
JUDr. Helena Hromádková, PhD.administratívny spolupracovník
Ing. Miroslav Macák, PhD.riešiteľ


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt MADE IN DANUBE (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
818351POWER4BIOdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý