Projekty

Virtuálna európska univerzita aktívnych občanov

Garant: Ing. Martina Hanová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA3 ()
Pracovisko:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2020
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Projektová manažérka
Ing. Martina Hanová, PhD.
Lokálna koordinátorka
Expert
Expert