Projekty

Virtuálna európska univerzita aktívnych občanov

Garant: Ing. Martina Hanová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA3 ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
Ing. Martina Hanová, PhD.Lokálna koordinátorka
Ing. Marcela Hallová, PhD.Expert
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.Expert