Projekty

Improving life in a changing environment through Biophilic Design

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
European Cities are finding themselves in a challenging context facing increasing health crises, growth requirements, risks associated with climate change, ageing population, immigration, economic pressures and global competition. ILIBID propose an international and multidisciplinary approach (social,economic, natural sciences) to analyze the current situation, implement case studies by interacting with local stakeholders/ multiactors, identify potential opportunities for producing added value, designing realistic scenarios for the future improvement of employment and environment, and test these scenarios in a changing world submitted to social, economic and natural trends.
Druh projektu:
Horizont 2020 ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:
ILIBID
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0