Projekty

KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracovisko:Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Identifikácia projektu:APVV-0101-10
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Balážová, PhD.riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.garant