Projekty

KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
APVV-0101-10
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
garant