Projekty

Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
garant