Projekty

Transformácia posudzovania kvality potravín v krajinách Centrálnej Ázie

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:31. 12. 2017
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0