Projekty

Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:
003SPU-4/2018
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0