Projekty

Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy

Garant: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je izolácia a charakterizácia kmeňových a progenitorových buniek získaných z krvi, kostnej drene a tuku, ich kryouchovávanie a následné hodnotenie ich kvality po rozmrazení. Získané výsledky na modelovom organizme (králik) umožnia optimalizovať metodiku izolácie a kryouchovávania dospelých kmeňových buniek a uskladnenie vzoriek domácich plemien Nitrianskeho a Zoborského králika v živočíšnej génovej banke. Táto metodika môže byť aplikovaná na ďalšie domáce plemená rôznych druhov hospodárskych zvierat.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:1/0160/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:16