Projekty

Digitálne edukačné aplikácie z matematiky

Garant: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Digitálne edukačné aplikácie majú potenciál byť užitočným študijným prostriedkom pri aktívnom spracovaní poznatkov a vytváraní trvalých vedomostí z matematiky. Potreba prípravy elektronických študijných materiálov vychádza zo súčasnej situácie v univerzitnom vzdelávaní, ktoré sa okrem kontaktnej výučby realizuje aj vo forme samostatného štúdia prostredníctvom moderných vzdelávacích metód. Preto sme sa v projekte zamerali na implementáciu digitálnych edukačných aplikácií do matematického vzdelávania na univerzitnom stupni štúdia.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra matematiky (FEM), Katedra jazykov (FEM)
Identifikace projektu:
029SPU-4/2018
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.garant
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.
riešiteľ
RNDr. Janka Drábeková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marcela Hallová, PhD.riešiteľ
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.riešiteľ
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.riešiteľ
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.
riešiteľ
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.riešiteľ
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.riešiteľ
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
administratíva