Projekty

Výzvy v manažmente poľnohospodárskej krajiny: Zmena zrnitostného zloženia pôdy erodovanej vetrom vplyvom klimatických zmien.

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Jednou z najväčších hrozieb Európskych pôd je ich degradácia v dôsledku erózie vetrom a vodou. Navrhovaná metóda odhaduje stratu pôdy vetrom porovnaním historického a súčasného obsahu frakcie piesočnatých, prachových a ílovitých častíc na povrchu poľnohospodárskych pôd (do 5 cm) v priebehu 50 rokov na základe dát z KPP, LUCAS a vlastného terénneho mapovania. Kombinácia dôsledkov klimatickej zmeny môže vo výraznej miere urýchliť tento proces v oblastiach náchylných na veternú eróziu. Významné zmeny v zrnitostnom zložení sa môžu prejavovať veľmi rýchlo a najjemnejšie častice môžu z povrchu pôdy erodovať aj v priebehu niekoľkých rokoch.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0