Projekty

Prezervácia antioxidačných a senzorických vlastností vybraných záhradníckych plodín v technologickom procese výroby štiav

Garant: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ovocie a zelenina obsahujú zdraviu prospešné látky potrebné pre náš organizmus. V súčasnosti je stale populárnejšie spracovanie na šťavy. Menej známe ovocné, zeleninové a koreninové druhy nie sú bežne využívané konzumentmi, pričom mnohé z nich majú aj rádovo viac násobne vyšší obsah cenných látok, ako bežne využívané plodiny, problémom je často ich nevýrazná, alebo naopak špecifická chuť. Cieľom projektu bude optimalizovať technológiu spracovania štiav s pridaním extraktov koreninových a aromatických rastlín, ako aj menej známych druhov ovocia a zeleniny do kombinácií štiav s optimálnym pomerom, aby boli uchované, prípadne zvýšené nutričné hodnoty, liečivé účinky a priaznivé senzorické vlastnosti.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:1/0542/18
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0