Projekty

Testovanie účinnosti vybraných hnojív s polysulfidmi

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spracovanie plánu a metodiky testov a testovanie vybraných kvapalných hnojív na báze polysulfidov - vinič hroznorodý, - jablone, - broskyne, - jahody, - moruša. Vyhodnotenie testovania, odporúčania a návrhy - vyhodnotenie testov / experimentov - závery z porovnania výsledkov za dva roky - odporúčania pre aplikačnú prax - výstupy - publikácie
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:
ZoD. č. 08/300/Ku/76/16
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
metodický riešiteľ