Projekty

Trvalo udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a na Ukrajine

Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 05. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0