Projekty

Potravinová bezpečnosť v tranzitívnych krajinách

Garant: Ing. Eva Bieleková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Viac ako 800 miliónov ľudí celosvetovo trpí podvýživou. Téma potravinovej bezpečnosti je zvlášť relevantná pre rozvojové krajiny, kde je populácia viac ohrozená hladom a podvýživou, ale ekonomická stagnácia a rastúce ceny potravín môžu významne ovplyvniť potravinovú bezpečnosť domácností s nízkymi príjmami a iných marginalizovaných skupín aj v rozvinutých a tranzitívnych krajinách. Cieľom projektu je zhodnotiť rôzne aspekty potravinovej bezpečnosti v krajinách strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikace projektu:VEGA 1/0928/17
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.zástupca vedúceho projektu
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.riešiteľ
Ing. Dušan Urdariešiteľ
Ing. Eva Bieleková, PhD.vedúci projektu
Ing. Katarína Baráthováriešiteľ
Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.riešiteľ