Projekty

Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu

Garant: Ing. Jana Gálová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:OC-2017-1-22234
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 06. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2022
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Koordinátorka
Ing. Jakub Berčík, PhD.Expert
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáExpert
Ing. Johana Paluchová, PhD.Expert
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Expert