Projekty

Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu

Garant: Ing. Jana Gálová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:
OC-2017-1-22234
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 06. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 05. 2022
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Koordinátorka
Expert
Expert
Ing. Johana Paluchová, PhD.Expert
Expert