Projekty

Wind erosion in the Pannonian region: A major threat to arable soils under current and future climate conditions?

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jednou z najväčších hrozieb Európskych pôd je ich degradácia v dôsledku erózie vetrom a vodou. Navrhovaná metóda odhaduje stratu pôdy vetrom porovnaním historického a súčasného obsahu frakcie piesočnatých, prachových a ílovitých častíc na povrchu poľnohospodárskych pôd (do 5 cm) v priebehu 50 rokov na základe dát z KPP, LUCAS a vlastného terénneho mapovania. Kombinácia dôsledkov klimatickej zmeny môže vo výraznej miere urýchliť tento proces v oblastiach náchylných na veternú eróziu. Významné zmeny v zrnitostnom zložení sa môžu prejavovať veľmi rýchlo a najjemnejšie častice môžu z povrchu pôdy erodovať aj v priebehu niekoľkých rokoch.
Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:
KR17AC0K13751
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0