Projekty

Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-17-0354
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0