Projekty

Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:
APVV-17-0564
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 08. 2018
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2022
Počet pracovníků projektu:
21
Počet oficiálních pracovníků projektu:
21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Riešiteľka
Ing. Jana Gálová, PhD.
Riešiteľka
Riešiteľ
Ing. Mária Holotová, PhD.
Riešiteľka
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Riešiteľka
Ing. Jakub Berčík, PhD.Zodpovedný riešiteľ
Riešiteľka
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Riešiteľka
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Riešiteľka
Riešiteľka
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.Riešiteľka
Riešiteľka
Riešiteľka
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Riešiteľ
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Riešiteľka
Riešiteľka
Riešiteľka
Riešiteľ
Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Riešiteľka
Ing. Adam Vakoš
Riešiteľ
Riešiteľ