Projekty

Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:APVV-17-0564
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 08. 2018
Datum ukončení projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníků projektu:21
Počet oficiálních pracovníků projektu:21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáRiešiteľ
Ing. Jana Gálová, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Riešiteľ
Ing. Mária Holotová, PhD.Riešiteľ
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.Riešiteľ
Ing. Jakub Berčík, PhD.Zodpovedný riešiteľ
Ing. Martina Hanová, PhD.Riešiteľ
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Riešiteľ
Ing. Katarína Neomániová, PhD.Riešiteľ
Ing. Johana Paluchová, PhD.Riešiteľ
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.Riešiteľ
Ing. Alexandra Filová, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.Riešiteľ
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Riešiteľ
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.Riešiteľ
Ing. Peter Šedík, PhD.Riešiteľ
Ing. Michaela Šugrová, PhD.Riešiteľ
Ing. Adam VakošRiešiteľ
Ing. Roderik Virágh, PhD.Riešiteľ