Projekty

Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:APVV-17-0564
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 08. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:21
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:21

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáRiešiteľ
Ing. Jana Gálová, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Riešiteľ
Ing. Mária Holotová, PhD.Riešiteľ
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.Riešiteľ
Ing. Jakub Berčík, PhD.Zodpovedný riešiteľ
Ing. Martina Hanová, PhD.Riešiteľ
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Riešiteľ
Ing. Katarína Neomániová, PhD.Riešiteľ
Ing. Johana Paluchová, PhD.Riešiteľ
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.Riešiteľ
Ing. Alexandra Filová, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.Riešiteľ
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Riešiteľ
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.Riešiteľ
Ing. Peter Šedík, PhD.Riešiteľ
Ing. Michaela Šugrová, PhD.Riešiteľ
Ing. Adam VakošRiešiteľ
Ing. Roderik Virágh, PhD.Riešiteľ